Trebaš biti savršena

Koliko u toj izjavi postoji proturječnosti koja je općeprihvaćena od strane nas žena. Koliko ta misao daje težinu tvojem životu. Koliko si u stanju otežati