Komunikacija i što iz nje učimo (2.dio)

Koliko puta do sada u svojem životu, došla si do zaključka da se osjećaš kao „Pale sam na svijetu“? Vjerojatno se sjećaš te knjige koja